O konferencji

Szanowni Państwo, 

Instytut Kulturoznawstwa, Studenckie Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wraz z Regionalnym Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy i Fundacją Pro Cultura zapraszają na interdyscyplinarną konferencję pt. „Kultura – od wizji do praktyki”, która odbędzie się 30 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Gospodarki  w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14 (sala widowiskowa Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej). 

Kultura przechodzi dzisiaj wyjątkowy proces – staje się przedmiotem zainteresowania nie tylko teoretyków i polityków, ale także w coraz większym stopniu pozostałych obywateli. Skutkuje to rozwojem rozmaitych form aktywności kulturalnej. W takiej sytuacji niezwykle ważnym, ale i nie mniej frapującym zadaniem staje się refleksja nad modelami organizowania i zarządzania kulturą. Od przenikliwych i wieloaspektowych analiz modeli zarządzania kulturą zależy, czy miejskie, regionalne, a nawet krajowe systemy kultury będą się rozwijały, angażując coraz więcej osób. Dzięki takim analizom możliwe też jest wychwycenie ciekawych, wizjonerskich perspektyw zarządczych. 

Zapraszamy wszystkich badaczy i praktyków, którzy zajmują się rozmaitymi - publicznymi, społecznymi, prywatnymi instytucjami kultury lub przedsięwzięciami kulturalnymi. Do udziału zachęcamy także studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. 

Chcemy dyskutować o nowych strategiach zarządzania kulturą. W rozwiązaniach tradycyjnych chcemy oglądać ich potencjalne perspektywy strategiczne, zaś w praktykach nowych, innowacyjnych - testować ich wizyjność, skierowanie na przyszłość. Przedmiotem konferencji chcemy uczynić zarówno praktyki poszczególnych instytucji, jak i regionalne polityki kultury. 

Patronem naszej konferencji czynimy Andrzeja Szwalbego, wybitnego działacza kultury, dzięki którego wizjonerstwu Bydgoszcz w bardzo niedługim czasie stała się instytucjonalną mekką życia muzycznego. W listopadzie przypada 10 rocznica śmierci naszego Patrona. Chcemy, pozostawiając innym dyskurs wspomnieniowy, skupić się na rekonstrukcji energii wizjonerskiej. Wszak idzie tu o kształtowanie młodych menedżerów - prawdziwych wizjonerów. 
***
Planujemy recenzowaną internetową publikację pokonferencyjną. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają możliwość selekcji zgłoszeń. 

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 100 złotych i winna być uiszczona - po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji - do 30 października 2012 roku, przelewem bankowym na konto: 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz 

93 1160 2202 0000 0001 9552 4358 

z dopiskiem: „konferencja - kulturoznawstwo” oraz imieniem i nazwiskiem wpłacającego. 

Opłata konferencyjna obejmuje wszystkie materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących. Opłata nie zawiera kosztów noclegu i przejazdu. Oferujemy pomoc w zorganizowaniu noclegu w naszych pokojach gościnnych.

ZGŁOSZENIA - szczegóły w zakładce zgłoszenia na niniejszej stronie.

Serdecznie zapraszamy, 
Ewa Gruszka (Instytut Kulturoznawstwa WSG) 
Karol Zamojski (Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy)